GRAĐANSKU PATROLU SU IMPLEMENTIRALI


ŠTA JE GRAĐANSKA PATROLA?

Građanska patrola je softversko rješenje namjenjeno da unaprijedi komunikaciju između lokalnih institucija i stanovništva sa ciljem da udruženim snagama učine svoje okruženje kvalitetnijim i boljim za život. Građanska patrola omogućava krajnjim korisnicima (građanima) da prijave komunalne probleme u svom okruženju nadležnim institucijama i organima.

Softversko rješenje Građanska patrola uključuje set mobilnih aplikacija (Android i iOS) i administratorsku web aplikaciju. Omogućava građanima da, koristeći mobilnu aplikaciju, pošalju anonimne prijave problema u svom okruženju i pri tome prate status njihovog rješavanja. Sa druge strane, omogućava institucijama i nadležnim organima da, koristeći web aplikaciju, precizno i efikasno reaguju na svaku prijavu u što kraćem mogućem roku.

Kategorije prijava

GP

Nepropisno parkiranje

Odlaganje otpada

Toplana i grijanje

Saobraćaj

Rasvjeta

Javno zelenilo

Vodovod i kanalizacija

Ostalo

Prednosti

GP

Uputite prijavu u realnom vremenu

GP

Pregled i praćenje statusa upućenih prijava

GP

Radi vjerodostojnosti prijave, sadržaj se kreira isključivo kroz aplikaciju

GP
GP

Učestvujte u zaštiti i izgradnji svoje zajednice i okruženja u kome živite

GP

Anonimno i sigurno upućivanje prijava i problema nadležnim institucijama

GP

Intuitivna, jednostavna i dobro organizovana kontrolna tabla sa izveštajima

Kako funkcioniše

 • Koristite aplikaciju Građanska patrola za prijavu komunalnih problema i nepravilnosti
 • Snimite do 3 fotografije ili video zapis do 1 minute
 • Pošaljite prijavu nadležnom organu ili instituciji.

Tehnički detalji

Web verzija

Radi efikasnog upravljanja i obrade upućenih prijava od strane građana, omogućena je web aplikacija namjenjena službenicima javne uprave. Kroz web aplikaciju omogućen je detaljan uvid, kontrola i razmjena prijava između nadležnih službi i odjeljenja unutar institucija kako bi relevantne prijave dospjele na adekvatne adrese radi daljeg postupanja i rješavanja.

Web aplikacija je intuitivna i laka za korištenje i upravljanje te omogućava da samostalno kreirate sopstvenu institucionalnu strukturu u ovom sistemu, baš onu koju imate u svojoj stvarnoj organizaciji ne ugrožavajući trenutne procedure i procese rada, već ih pojednostavljuje i značajno ubzava što doprinosi izuzetnoj efikasnosti službenika.

Mobilna verzija

Dostupne su verzije za iOS i Android operativne sisteme. Koristeći mobilnu verziju, građani kao krajnji korisnici su u mogućnosti da dokumentuju nepravilnost, oštećenje, prekršaj ili drugu nezakonitu radnju i da to prijave nadležnim institucijama.

Aplikacija je u potpunosti prilagođena korisniku i veoma jednostavna za upotrebu. Sve prijave su anonimne, a radi vjerodostojnosti prijava i poštivanja zakonskih okvira, sadržaj se kreira isključivo kroz aplikaciju. Korisnici se neće dvoumiti kako da je koriste. Mobilna verzija je proširenje web verzije i samo ukoliko se obe verzije adekvatno koriste, Građanska patrola će efikasno i ispravno funkcionisati.

ŠTA OBUHVATA GRAĐANSKA PATROLA

 
 • Administratorska web aplikacija
 • Mobilne Aplikacije
 • Tehnička podrška
 • Prilagođavanje
 • Pomoć pri implementaciji
 • Konsultacije sa razvojnim timom
 

šta kažu korisnici

 • Vladimir Radošević

  Korisno. Preporučujem građanima da aktivno koriste i prijave nepravilnosti. Imam iskustvo da je do sada reagovano na prijave.

  Vladimir Radošević
  Google Play Store

često postavljana pitanja

Zašto nije moguće dodati slike ili video iz galerije telefona?
Radi vjerodostojnosti upućenog sadržaja kroz prijavu građana i poštivanja predviđenih zakonskih okvira, kreiranje fotografija i video snimka uz prijavu moguće je isključivo kroz aplikaciju. Svaki drugi vid prijavljivanja omogućen je direktno putem telefonske linije ili email adrese nadležne institucije ili odjeljenja.
Da li je prijavljivanje anonimno?
Aplikacija ne koristi privatne podatke građana i nije potrebna registracija da bi se uputila prijava. Jednostavno kreirate prijavu kroz aplikaciju, popunite sve neophodne podatke i odabirom kategorije prijave, istu upućujete direktno nadležnom odjeljenju.
Kako da znam da je moja prijava uzeta u razmatranje?
Aplikacija omogućava praćenje statusa prijave gdje se automatski status izmjeni kada je prijava u procesu obrade, završena ili odbačena. Više detalja o samom procesu realizacije po pitanju prijave moguće je dobiti upitom prema nadležnoj instituciji ili odjeljenju, a po referentnom broju prijave koji se nalazi u aplikaciji uz svaku prijavu posebno.

Zatražite demo verziju

Preporučujemo da isprobate testnu verziju. Sve što treba da uradite je da ispunite upitnik,
a mi ćemo se javiti ubrzo sa povratnim informacijama.