Politika privatnosti

Aplikacija Građanska patrola

Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
(u daljem tekstu: “Aplikacija Građanska patrola”, “mi” ili “nas”) vrlo je svjestan važnosti privatnosti podataka, shvata zaštitu podataka vrlo ozbiljno i razumije koliko je vaša privatnost podataka važna za vas. Stoga smo, kao kontrolor podataka, kreirali ovu Politiku privatnosti kako bismo obradu vaših podataka učinili transparentnom i razumljivom. Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, dijelimo i koristimo lične podatke o vama i kako možete ostvariti svoja prava na privatnost.

Ova Politika privatnosti odnosi se na:

 • Sve pojedince koji pristupaju našoj web stranici na http://gradjanksapatrola.com/ (“Web stranica”),
 • Sve vas koji nam šaljete upite putem web stranice,
 • Sve vas koji koristite naše usluge (“Usluge”) i postajete naš klijent (“Klijent”).

Molimo vas pročitajte ovu Politiku privatnosti s obzirom da, zajedno sa našim Uslovima korištenja i Politikom o kolačićima, ona predstavlja ugovor koji se odnosi na vas. Koncepti koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao što je definisano u Uslovima korišćenja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na info@gradjanskapatrola.com


LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

2.1. Lični podaci koje prikupljamo od vas

Zavisno o tome kako koristite našu web stranicu ili usluge, informacije koje možemo prikupiti od vas uključuju:

A. Lični podaci koje dobrovoljno dijelite s nama

Informacije koje odlučite podijeliti s nama u svom upitu putem našeg kontakt obrasca, ili na drugi način.

B. Lični podaci koje prikupljamo automatski

Kada posjetite našu web stranicu, možemo automatski prikupljati određene lične podatke s vašeg uređaja. Konkretno, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su vaša IP adresa, tip uređaja, jedinstveni identifikacioni broj uređaja, tip pretraživača i široka geografska lokacija (npr. lokacija na nivou zemlje ili grada). Takođe, možemo prikupljati informacije o tome kako je vaš uređaj stupio u interakciju s našom web-stranicom, uključujući stranice kojima se pristupa i linkove na koje se klikne.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumijemo posjetioce koji dolaze na našu web stranicu, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj web stranici ih zanima. Ove informacije se prikupljaju prvenstveno korištenjem kolačića i slične tehnologije praćenja, kao što je dalje objašnjeno u našoj Politici kolačića.


KAKO APLIKACIJA GRAĐANSKA PATROLA ČUVA MOJE LIČNE PODATKE?

Veoma smo posvećeni zaštiti i poštovanju vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke ne dijelimo s trećim stranama, osim ako:

 • Za to imamo vašu saglasnost,
 • Od nas se može zakonski zahtijevati da određene informacije, uključujući vaše lične podatke, podijelimo sa, na primjer, javnim ili državnim tijelima; u tom slučaju, nećemo zahtijevati vašu daljnju saglasnost za dijeljenje vaših ličnih podataka u takvim okolnostima,
 • Sa drugim pravnim stručnjacima ili drugim stručnjacima za dobijanje kompletnog profesionalnog pravnog savjeta.


SA KIM DIJELIMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Preduzimamo administrativne, tehničke, organizacione i druge mjere kako bismo osigurali odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka koje obrađujemo. Nakon procjene da li je mjera adekvatna i koji je nivo sigurnosti odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu ličnih podataka koje obrađujemo i prirodu operacija obrade koje obavljamo, rizike kojima ste izloženi našim aktivnostima obrade, troškove primjene mjera sigurnosti i drugih relevantnih pitanja u konkretnim okolnostima.


MEĐUNARODNI TRANSFER

Vaše lične podatke možemo prenijeti izvan Sjedinjenih Država, Švedske i Bosne i Hercegovine. U ovim slučajevima ćemo prenijeti samo vaše lične podatke:

 • zemljama koje nude adekvatan nivo zaštite ličnih podataka u skladu sa zakonom (npr. zemlje EEA);
 • na zemlje koje ne spadaju u one navedene pod tačkom 1, ali samo uz primjenu odgovarajuće zaštitne mjere u skladu sa GDPR. Na primjer, ako želimo prenijeti lične podatke primaocu u SAD (što će se vjerovatno dogoditi kao što je objašnjeno u prethodnom odjeljku), pobrinut ćemo se da primalac učestvuje u EU/SAD Okviru zaštite privatnosti ili ćemo osigurati da postoji Ugovor o obradi podataka sa primjenjivim standardnim klauzulama o zaštiti podataka.


KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Čuvaćemo vaše lične podatke samo onoliko koliko nam je potrebno da bismo ispunili svrhu za koju su prikupljeni, ili do trenutka kada više nemamo vašu dozvolu da ih čuvamo. Ako ste svoju prijavu za poziciju podnijeli zajedno sa svojim motivacionim pismom ili životopisom, vaše lične podatke ćemo izbrisati u roku od 3 mjeseca nakon što je vaša prijava primljena, osim ako ne postanete jedan od članova našeg tima.


VAŠA PRAVA

Kao subjekt podataka čije lične podatke čuvamo, imate sljedeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa ličnim podacima koje imamo o vama,
 • pravo da se vaši lični podaci isprave ako je bilo koji od njih nepotpun ili netačan,
 • pravo da podaci budu zaboravljeni, odnosno pravo da od nas zatražite da izbrišemo ili raspolažemo bilo kojim od ličnih podataka koje imamo,
 • pravo na povlačenje saglasnosti kada se obrada zasniva na pristanku,
 • pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka,
 • pravo na prigovor na korištenje vaših ličnih podataka za određenu svrhu,
 • pravo žalbe Povjereniku za informacije u slučaju da u roku od 30 dana ne odgovorimo na vaš zahtjev za ostvarivanje ovih prava ili niste zadovoljni odgovorom.

Za ostvarivanje ovih prava, kontaktirajte nas na info@dvcsolutions.com


PROMJENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati i pregledati našu Politiku privatnosti kako bismo pratili promjene zakona ili tehnološke prakse. Sve promjene stupaju na snagu nakon objave na našoj web stranici. Upozoravamo vas da povremeno pregledavate našu Politiku privatnosti. Dobićemo vaš pristanak na sve materijalne promjene Politike privatnosti ako i gdje to zahtijevaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka.
Ako se ne slažete s našom Politikom privatnosti, odmah prestanite koristiti našu web stranicu.


JAVITE SE

Ukoliko želite da iskoristite neko od prava koja imate kao subjekt podataka, ili imate
pitanje za nas u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na info@gradjanskapatrola.com